ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#11360 پاسخ
avatar
سید عبدالرحیم

نام موسسه فریبکار و کلاه بردار سرو… می باشد.
سر هزاران نفر کلاه گذاشته است. مراقب باشید.
خودم شخصا به این موسسه مراجعه حضوری داشتم و با آنها درگیر شدم. با اون ظاهر مومنانه شان ولی شیطان صفت هستند.
ننگ بر انسانهایی که ظاهر و باطنشان یکسان نیست و مردم را فریب می دهند.