#1137 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Journal of Architecture and Urbanism” فاقد ضریب تاثیر میباشد و پولی نیست.
این ژورنال ضمن حضور در نمایه Scopus ، در تامسون رویترز نیز تحت نمایه ESCI قرار دارد.