#1140 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
“Journal of Intelligent Manufacturing” با شناسه “ISSN: 0956-5515” تحت انتشارات Springer ، ضمن قرارداشتن در نمایه Scopus با درجه کیفی Q1 ، جزو ژورنال های معتبر ISI دارای ضریب تاثیر (نمایه JCR) میباشد.