#11416 پاسخ
avatar
مسعود

سلام
لطفا اگر از جزئیات بیشتری در مورد اعتبار این مجله با اطلاع هستید بفرمایید؟

ظاهرا الان در لیست سیاه دانشگاه آزاد قرار گرفته است؟؟ دقیقا
از کی در لیست سیاه رفته؟