ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#11433 پاسخ
avatar
مریم

با درود خدمت دوستان
من هم شبیه این تجربه را با موسسه ی [omitted] داشتم

این موسسه قول پذیرش و چاپ 80 درصد را در مجلاتی می دهد که حتی 20 درصد نیز امکان پذیرش وجود ندارد . تا زمانی که پول از شما نگرفتند بسیار مودبامنه برخورد می کنند ولی زمانی که مبلغ را دریافت کردند حتی جواب سلامتان را نمی دهند. در ضمن مقالات شما از دستبرد این طور موسسات هم در امان نیست یعنی هم از آخور می خورند و هم از توبره . پول بی زبانتان را به دست این موسسات شیاد ندهید.