#1145 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Bulletin de la Societe Royale des Sciences de Liege” فاقد ضریب تاثیر ، ISI-Listed (نمایه Zoological Record) و در Scopus با درجه کیفی Q4.
ضمن آنکه تعدد نویسندگان ایرانی آن جالب توجه است!
توصیه به انتخاب ژورنال های یا کیفیت تر میشود