#1146 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام ژورنال “Ain Shams Engineering Journal” متعلق به دانشگاه مصری Ain Shams تحت انتشارات Elsevier جزو مجلات ISC محسوب میشود. این ژورنال فاقد ضریب تاثیر و در نمایه Scopus با درجه کیفی Q2 و در تامسون رویترز در نمایه ESCI قرار دارد.