#11461 پاسخ
avatar
شقایق

سلام وقت بخیر
تفاوت و امتیاز چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دانشگاه آزاد و وزارت علوم چطور هست؟ آیا مقاله نشریه علمی پژوهشی دانشگاه آزاد امتیازی در مصاحبه دکتری ندارد؟