#11475 پاسخ
avatar
حسینی، استاد تمام

باسلام
بنده عضو شورای پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میباشم.
از آنجا که International Journal of Environmental Science and Technology بدون ذکر اسامی و مشخصات نویسنده/نویسندگان برای پروسه داوری ارسال میشود و بازه ی داوری این ژورنال بسیار بالا و همچنین غالب ادیتوریال بورد آن افراد خارجی میباشند از اعتبار و اهمیت بسیار بالایی برخوردار میباشد. مضافا آنکه این ژورنال در پایگاه های معتبر علمی (بین المللی) نیز نمایه شده است. لذا اساتید و دانشجویان محترم میتوانند مقالات و پژوهش های خود را برای این ژورنال سابمیت نمایند.