#11480 پاسخ
avatar
فتاحی

با سلام در متن اول که توضیح داده است این مجله در لیست نامعتبر وجود ندارد و یک سایت شبیه آن و جعلی وجود دارد.
متاسفانه شما متن را خوب متوجه نشده اید و نامه مجله را به لیست هایجک اضافه کردید. در متن بالا توضیح داده است که این نشریه نه نامعتبر و نه جعلی است. بلکه یک سایت تقلبی هم برای آن وجود دارد.
لذا این معتبر بوده و هایجک هم نیست. وجود سایت تقلبی در جای دیگر دلیل بر تقلب شدن مجله اصلی نیز نمی شود.
لطفا اصلاح فرمایید