ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#11485 پاسخ
avatar
حسن

مقاله ای نوشتم در باره مباحث شهر سازی جالب است 6 ماه است که برای تمام مجلاتی که در باره شهر سازی است بترتب ارسال می کنم و بعد از 10-15روزایمیل می دهند که مقاله شما در اولویت پذیرش برای این مجله نیست تا الان 12 باره هی فرمت و چها چوب مقاله رو برای نشریات مختلف تغییر دادم هر کدوم هم یک چارچوب دارند از بس که تغییر دادم که اصلا موضوع مقاله و کاری که انجام دادم دیگه یادم نمیاد به نظرم بایستی همه نشریات بجای الزام فرستادن مقاله در مرحله نخست عنوان مقاله را بخواهند و اگر عنوان مقاله به قول خودشان در اولویت نشریه شان بود آنگاه در خواست فایل مقاله را بکنند تا وقت و انرژی بیهوده صرف نشود