ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر مفهوم عبارت Awaiting Reviewer Selection پاسخ به : مفهوم عبارت Awaiting Reviewer Selection

#11503 پاسخ
avatar
امیر

سلام مقاله بنده پذیرفته شده ولی پروف نیامده و در مرحله waiting for production cheklist هست این مرحله یعنی چه و آیا وقتی پروف آمد میتوان در نویسندگان تغییر و کم و زیاد کرد؟