#1152 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Biosciences, Biotechnology Research Asia” تا این لحظه در لیست سیاه گزارش نشده، “فهرست ژورنال های کم اعتبار” متفاوت با “لیست سیاه” است.