ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#11524 پاسخ
avatar
فاهانی

با عرض سلام دانشجوی ترم 14 دکتری هستم. واحد های تئوری را با آزمون جامع و نمره زبان تا ترم 5و6 با موفقیت پاس کردم. از ترم 6 تا ترم 14 بخاطر مقاله فارسی دارند من را اذیت می کنند. یک مقاله در ترم 7 در مجلات خارجی چاپ کردم که تا کنون بیش از 2000 بار در سراسر جهان بهش استناد شده. ولی اون را به تنهایی قبول ندارند . حدود 7 ترم دارند منو سر می گردونند مجلات ایرانی روند داوری را آنقدر طولانی می کنند تا دانشجو اخراج شود. این ظلم نیست!!!
بنده پیشنهاد دارم همه ما به آقای رئیسی رئیس جمهور محترم بگوییم شمایی که شعار مبارزه با فساد را در دستور کار قرار دادید.در زیر مجموعه این فساد ها به فساد علمی پژوهشی در کشور هم رسیدگی کنید. با تشکر