#11604 پاسخ
avatar
تیمور جوادی

با سلام
این ژورنال با وجود اینکه JCR نیست اما از لحاظ داوری جزو یکی از مهمترین مجلات باغبانی می باشد. متاسفانه دلیل دانشگاه آزاد برای قرار دادن آن در لیست سیاه جای تعجب دارد.