#11605 پاسخ
avatar
علی

باسلام
مجلات علمی – تخصصی دانشگاه ازاد که شاپا دارند خیلی خیلی معتبر تر از مقالات کنفرانسی و بین المللی هستند چون برای نمره پایانامه ارشد هر مقاله 1 نمره دارد ولی مقاله کنفرانسی که در دانشگاه دولتی پیا ازاد پذیرش شود نیم نمره دارد …. لازم به ذکر است مقالاتی که در همایش نگارها به عنوان کنفراسی یا بین المللی صبح میدیم و عصر میزنن پذیرش یا نهایتا 1 تا 7 روزه پذیرش می شوند حدودا 4 سالی هست که هیچ ارزش علمی و هیچ نمره ای برای پایانامه ارشد ندارند….

فقط در کنفراس های دانشگاه دولتی و ازاد مقاله بدین

تاکید میکنم در همایشـ….نـگارها مقاله ندین…دوستم یه سایت طراحی کرده به عنوان همای….. بعد ارم چنتا دانشگاه را به عنوان حامیان علمی هم میزنه تو سایتش بعد اسم چنتا دکتر را هم تو سایتش می نویشه و شروع میکنه به برگزاری کنفراس و پول جمع کردن و برای هر مقاله 250 تا300 هزار تومان پول می گیره