ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله پاسخ به : موسسات شیاد و فریبکار چاپ مقاله

#11638 پاسخ
avatar
اصغر

موسسه پ ژوهشی [omitted]، لز من پول گرفت که مقاله مو نگارش کنه ولی بعد دو ماه وقت منو تلف کردن، یک‌فایل افتضاح در حد مقدمه تحویل داد و آخر سر هم گفت نتایج ، پولش بیشتر میشه و پولم رو ۴ تومن خورد. لطفا به هیچ موسسات چاپ مقاله اعتماد نکنید