#11666 پاسخ
avatar
ساداتی

باسلام و احترام
این ژورنال دارای فرایند داوری دقیق و علمی است. از سوی دیگر این ژورنال در اسکاپوش نمایه شده و jcr نیز میباشد. (دارای IF بوده) و از نظر محتوا نیز بسیار معتبر است. بنابراین این ژورنال کاملا معتبر و علمی است.
ساداتی-استاد تمام دانشگاه