#1167 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

محمد: سایت http://www.dinz[dot]info جعلی هست یا نه؟

 

با سلام
بله ، آدرس مورد اشاره شما ( http://www.dinz[dot]info) هایجک و جعل شده است.
ژورنال "Journal of Psychology & Theology" متعلق به دانشگاه Biola University میباشد ، که سایت رسمی این ژورنال در زیردامنه همین دانشگاه مشغول به فعالیت میباشد: journals.biola.edu/jpt