#11677 پاسخ
avatar
شراره

International Journal of Engineering Transactions B: Applications
برای دفاع از تز مقطع دکتری دانشگاه آزاد جزو مجلات علمی پژوهش محسوب می شود یا خیر و چند امتیاز پژوهشی دارد