ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها انعکاس تجربیات داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی پاسخ به : داوری عجیب و مضحکانه ژورنال علمی پژوهشی

#11685 پاسخ
avatar
ویدا

سلام حضور شما،
بله متاسفانه حقیقت داره. در ژورنالهای داخلی این اتفاق بسیار می افتد.
در جایی دوست عزیزی درخواست
جنبش علیه چاپ پولی کرده است. بزرگوار اکثرا ژورنالهای تراز خوب Q4حدود پنج سالی است که تشویق به چاپ در گزینه open access می کنند، اما متاسفانه چنین امکانی برای ما نیست چون هر مقاله در ژورنال isi دو هزار و صد دلار است که خود ثروتی است!!!
در عین حال. امیدوارم مسئولین عزیز عنایت به این مسئله داشته باشند که زمان بر بودن چاپ مقاله در ایران هرگز هرگز هرگز دلیل بر کیفیت ارزیابی نبوده و نخواهد بود کما اینکه اخیرا ژورنالهای تراز اول مدت داوری خود را بسیار کاهش داده هیت و عمدتا بین 4 الی 9 هفته، تصمیم خود را اعلام می کنند.
جنبش اساسی برای تسریع امور داوری لازم است.