#11688 پاسخ
avatar
jasem

با سلام

این مجله در حال حاضر Q1 بوده و در تمام دنیا مورد قبول است بجز دانشگاه تهران، پرسیدم گفتن بخاطر جلوگیری از خروج ارز است.تکلیف ما چیست که بدون بررسی سایت شما دو مقاله گرانبها و بعد از چند ریوایز اینجا چاپ کردیم؟ ضمنا در لیست مجلات معتبر وزارت علوم هست و فقط دانشگاه تهران فاقد امتیاز زده.خواهشا یه تجدید نظر بفرمایید.