#11743 پاسخ
avatar
رضا اکبری

سلام
به همه دانشجویان و محققین توصیه اکید میشود به نشریات دارای شبه مقالات را ارسال نکنند (با 20 سال سابقه در کمیسیون های پژوهشی دانشگاه…). این نشریه مورد تایید شورای پژوهشی دانشگاه های دولتی نیست (یک مورد همیم هفته قبل داشتیم) و از ارسال مقاله به آن پرهیز شود چرا که امتیازی به آن تعلق نمی گیرد. ظاهرا فرایند داوری و پذیرش اصولی نیست. اگر مقاله شما کیفیت داشته باشد قطعا میتواند در نشریات معتبر پذیرش شود. موارد از سر دلسوزی گفته شد تا خدایی نکرده گرفتار نشوید. با تشکر