#1176 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
فاقد ضریب تاثیر ، حضور در Scopus با درجه کیفی Q2 ، H-Index 8 و تامسون رویترز (نمایه ESCI)
، ضمن رایگان بودن چاپ مقاله در آن.