#11762 پاسخ
avatar
احمدی

با عرض سلام و ادب

این مجله در لیست نامعتبر وجود ندارد و یک سایت شبیه آن و جعلی وجود دارد.
متاسفانه شما متن را خوب متوجه نشده اید و نامه مجله را به لیست هایجک اضافه کردید. در متن بالا توضیح داده است که این نشریه نه نامعتبر و نه جعلی است. بلکه یک سایت تقلبی هم برای آن وجود دارد.
لذا این معتبر بوده و هایجک هم نیست. وجود سایت تقلبی در جای دیگر دلیل بر تقلب شدن مجله اصلی نیز نمی شود.
لطفا اصلاح فرمایید.

وزارت علوم هم فقط ان نشریه جعلی را در لیست نشریات نامعتبر خود قرار داده است نه نشریه مربوط به تیلور و فرنسیس را.