#11782 پاسخ
avatar
ماهان

این مجله یکی از معتبرترین مجلات در زمینه اکولوژی و محیط زبست است که در سایت اسکوپوس نمایه شده است.
این مجله دارای IF بالایی است.
مجله ای که برای مقالات ارسالی داوری بسیار سخت گیرانه ای انجام داده و درصد بسیار کمی از مقالات را پذیرش میکند.