#11800 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
تغییر، واگذاری وبسایت و یا تغییر ناشر باید طی اطلاع رسانی رسمی در وبسایت اصلی و ثبت شده ژورنال صورت بپذیرد. تا این لحظه هیچگونه اطلاع رسانی در رابطه با اصالت فعالیت وبسایت https://turkjphysiotherrehabil[dot]org/index.html صورت نپذیرفته.