#11843 پاسخ
avatar
mahdi

سلام
انتشارات دیگری نام و issn این نشریه را جعل کرده است. بنابراین نشریه چاپ شده توسط Taylor and Francis جعلی یا کم اعتبار یا هایجک نیست و نشریه همنام که توسط World Academic Union به سرقت رفته باید در این فهرستها جای بگیرد.
لطفا اصلاح کنید، چرا که این گزارش نادرست موجب لطمه خوردن به کارنامه علمی من و بسیاری دیگر از پژوهشگران شده است.
منتظر اصلاح یا پاسخ قانع کننده شما هستم.
ممنونم