#1185 پاسخ
avatar
امیرمنصور

با سلام مجدد

آیا مجله مورد اشاره (International journal of geotechnical engineering) ISI محسوب می‌شود و برای احتساب در مقالات دوره دکتری معتبر می‌باشد؟