#11908 پاسخ
avatar
پرویز

این مجله حتی برای پنج دقیقه هم ISI نبوده، و همانطور که یکی از دوستان خیلی جالب گفتن مشکل این مجله این هست که “به صورت دورهمی و هیئتی” اداره میشه، واقعا هم همینطور هست وگرنه چرا بایستی قدیمی ترین مجله انگلیسی زبان کشور وضعش این باشه؟

در مورد کامنت دوست عزیز با نام کاربری محمد، مشکلی که باعث این سو تفاهم میشه این هست که این دوستان نمیدانند دقیقا چه مجله ای ISI هست و فکر می کنند اگر چیزی را کلاریویت به نحوی اندکس کرد، مثلا در مستر لیست، مجله ISI محسوب میشه که بدیهی هست که اینطور نیست. تنها شاخصی که این مجله در حال حاضر در کلاریویت دارد Emerging Sources Citation Index است که به معنی ISI بودن ژورنال نیست!
همچنین باید توجه داشت لیست وزارت علوم نه مرجع تعیین ایندکس مجلات است و نه در خارج از کشور اعتباری دارد و اصولا اشاره به آن در بررسی اعتبار مجله بی معنیست. در مورد لیست SJR و اسکوپوس، بله این مجله سالیان درازیست که در لیست اسکوپوس قرار دارد، این مساله هم اصولا ربطی به ISI بودن یا نبودن مجله ندارد و اشاره به آن اصولا موضوعیت ندارد.

نکته ای که برای من جالب بود و باعث شد این کامنت را بنویسم این هست که بحث در مورد وضعیت این مجله برای حدود سه سال هست که در اینجا ادامه دارد، انگار که وضعیت اندکس یک مجله خیلی مساله مبهم و رازآلودی باشد و نیازمند همفکری برای حل این مشکل باشیم!