#11915 پاسخ
avatar
shahsavari

با سلام
من یک مقاله در این ژورنال ساب میت کردم و سه مرتبه ریوایز خورد و داوری دقیق و خوبی داشتند و کلیه عیب های مقاله من در طی این ریوایزها درست شد.. وقتی مقاله پذیرش شد درخواست کردم چون ارزش پول ایران به شدت افت کرده است من را از پرداخت هزینه چاپ معاف کنند. ابتدا با 50 درصد تخفیف موافت کردند و سپس با 100 درصد تخفیف موافقت کردند. ژورنال معتبری است. اگر من این مقاله را در یکی از ژورنال هاب امرالد یا الزیویر و یا اشپرینگر هم ساب میت کرده بودم پذیرش می شد. اما حسن این ژورنال این است که به سرعت عمل می کند و ایمپکت ان هم بالاست. من نمی دانم که چگونه بعضی افراد در مورد این ژورنال معتبر نادانسته قضاوت می کنند.