ضریب تاثیر مجلات isi انجمن ها سایر فرق SJR و IF پاسخ به : فرق SJR و IF

#1196 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
به سابقه و قدمت بیشتر IF تامسون رویترز در محبوبیت و اعتبار آن توجه داشته باشیم.
با این حال SJR شاخصی معتبر و قابل استناد جهت ارزیابی کیفی ژورنال ها است ، و برخلاف IF دسترسی به آن رایگان است.