#11995 پاسخ
avatar
حسینی

توصیه میکنم جهت دفاع، تسویه یا مصاحبه دکترا به این مجله رجوع نکنید. در مبحث، هرگز! چرا که گرچه رتبه خوبی در اسکاپوس داره اما چون تک محصولی میباشد کافیه از اسکاپوس سقوط یا تنزل کند زحمتها شما بی ثمر میشود. سید حس[omitted]ینی؛ مشاور، ادیتور، مترجم و رصدگر مجلات معتبر، شماره تماس: ۰۹۳۸[omitted]