#12048 پاسخ
avatar
رحیمی

این مجله اسکوپوس هست در سایت رسمی اسکوپوس و همینطور در سایت sjr مشخصات مجله را میاره.
اسکوپوس در ماه می هر سال اعتبار مجلات را اپدیت میکنه و این مجله هم اپدیت شده و کیو 2 مورد تایید اسکوپوس هست.