#12059 پاسخ
avatar
سلماسی

با سلام و خدا قوت خدمت دست اندرکاران نشریه

ممکن است شماره تلفن نشریه در علوم و تحقیقات را بدهید؟ شماره همراهی نوشته شده ولی تماس که می گیرم خاموش است.

با تشکر