#1212 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال مدنظر شما "International Journal of English Linguistics" فاقد ضریب تاثیر و در فهرست مجلات کم اعتبار گزارش شده است.
پاسخ به دیگر سوالات شما در مورد ژورنال های جعلی (هایجک) و ژورنال های کم اعتبار در تاپیک های دیگر داده شده است.

درخصوص انتخاب ژورنال مناسب، از ابزارهای معرفی شده در این بخش استفاده نمایید.