#12145 پاسخ
avatar
مرادی

با سلام. کاملا موافقم. دانشگاه آزاد بررسی دقیقی ندارد و سلیقه ای عمل می کند. مجله دیگری نیز در این حوزه از طرف آزاد سیاه شده بود که با پیگیری رفع شد.