#12154 پاسخ
avatar
هانیه

درود
این مجله فیک می باشد.
editorial board وجود خارجی ندارند
یک نفر بعنوان مشاور است که لینکدین غیر فعال دارد.
doi ندارد
مقالات سایت نمی شوند
فقط pdfمقاله نمایه می گردد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11