#1225 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال "International Journal of Control Theory and Applications" با شناسه "ISSN : 0974-5572" فاقد ضریب تاثیر ، حضور در نمایه Scopus. ضمن آنکه در فهرست ژورنال های کم اعتبار گزارش شده است.