#12389 پاسخ
avatar
Ali

با سلام و تشکر از زحمات دست اندرکاران این مجموعه
لطفا مراتب اعلام شده توسط پژوهشگران را ترتیب اثر فرمایید.
با توجه به توضیحات ژورنال یکی از ژورنالهای معتبر نمایه WOS است.