#12586 پاسخ
avatar
Hami

با سلام
این مجله در لیست Scimago طبقه بندی شده لذا دارای SJR بوده و در حال پیشرفت است به گونه ای که از چهارک چهارم (Q4) به چهارک سوم (Q3) ارتقا پیدا کرده است. همچنین روند داوری دقیق و سختگیرانه ای دارد و از مجلات پولی نیست که صرفا با دریافت هزینه اقدام به چاپ مقالات نماید. با این تفاسیر جای تعجب دارد که در لیست سیاه دانشگاه آزاد طبقه بندی شده است. واقعا منصفانه نیست و جای بررسی و اصلاح دارد.