#12611 پاسخ
avatar
فریده خانی

سلام خانم دینا اره در لیست سیاه وزارت علوم نمینویسه
شده دردسر من دانشجو پست داکم با این مقاله ک چاپ کردم گیر کردم نمیتونم مدرک بگیرم.