#12629 پاسخ
avatar
ساینا

کلا بی اعتبار شده. در لیست وب آف ساینس حذف شده. در لیست اسکوپوس زده تا 2021 تحت پوشش است. یعنی این مجله از الان حذف شده به حساب میاد. تقصیر دانشگاه آزاد و… نیست. این مجله مرتکب چاپ 700 مقاله جعلی در یکی از شماره هاش شده. ناشر به این موضوع پی برده و اونو از پایگاه های علمی معتبر حذف کرده.