#12634 پاسخ
avatar
محمدی

با سلام یکی ا سخت ترین داوریها را در این مجله داشتم داوران بیش از سه صفحه ایراد به ریز برای بخشهای مختلف نوشته بودند مجبور شدیم یه نویسنده خارجی را برای رفع ایرادات کمک بگیریم و کار را باهم پیش ببریم. سریع هست ولی ساده نیست چاپ در این مجله
عزیزان سایت ایمپکت فکتور بدانند در خیلی از دانشگاه سایت ایشان مرجع است بهتر است در خصوص اقدامات خودسرانه دانشگاهها برای غیر معتبر اعلام کردن همکاری و همفکری لازم را داشته باشند/