#12687 پاسخ
avatar
محمد

فکر کنم همه ژورنالهای MDPI را در لیست سیاه قرار داده اند.
منکر این نمی شوم که هزینه بسیار زیادی را جهت پابلیش مقاله پس از اکسپتنس می گیرند و مقاله بی کیفیت هم در بین شان هست. و این قاعده شامل همه ژورنالهای اپن اکسس هم میشود اما این ژورنال و دو تا از ژورنالهای دیگه MDPI را به ناحق در لیست سیاه قرار داده اند.
نمی شود رتبه های تامسون رویترز و اسکوپوس را نادیده گرفت و آنها را در لیست سیاه قرار داد امیدوارم که دانشگاه آزاد و تهران در تصمیم خودشان تجدید نظر بکنند و ملاک های معتبر جهانی را نادیده نگیرند و این باعث خواهد شد محقق ایرانی مقالات با کیفیتشان را در ژورنالهای دست چندم ناشناس چاپ بکنند که هیچ سایتیشنی نمی خورند و به جایگاه علمی کشور آسیب می زند.