#1269 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
ژورنال “Journal of Healthcare Engineering” با شناسه “ISSN: 2040-2295” از انتشارات Hindawi بصورت open-access بوده و ضمن حضور در Scopus و MedLine ، ژورنال ISI دارای ضریب تاثیر (نمایه JCR) محسوب میشود. ولذا مناسب مجوز دفاع از رساله شما است.