#12723 پاسخ
avatar
سیما

چرا دانشگاه تهران مجله ای با این اعتبار بین المللی را فاقد اعتبار اعلام می کند؟
اگر واقعا دلیل آن جلوگیری از خروج ارز از کشور است، دلیل بسیار غیرمنطقی و ناعادلانه ای است.
لطفا در این خصوص توضیح بفرمایید.
با تشکر