#1273 پاسخ
avatar
مدیر
Keymaster

با سلام
همانطور که “مجید” هم توضیح دادند ، ژورنال “Turkish Journal Of Electrical Engineering And Computer Sciences” با شناسه “ISSN: 1300-0632” ضمن حضور در ISC ، Scopus ژورنال ISI دارای ضریب تاثیر (نمایه JCR) محسوب میشود.