#12746 پاسخ
avatar
زینب

با سلام و احترام
این ژونال JCR وQ1 می باشد و ناشر بسیار معتبری دارد. چگونه در لیست مجلات نانعتبر واقع شده است؟ بازنگری درباره این ژورنال مزید امتنان خواهد بود.
ISSN : 2077-0472
ممنون