#12784 پاسخ
avatar
mostafa

بنده در این ژورنال مقاله ای چاپ کردم بیش از 8 ماه فرآیند داوری طول کشید 3 داور داوری بسیار سخت گیرانه ای انجام دادند و برای اکسپت شدن مقاله مجبور و وریفای کردن نامتعارفی شدیم که بسیاری از ژورنال ها چونین چیزی نمی خواهد. بنابر این یکی از سخت گیر ترین ژورنال های است که من باهاشون در تعامل بوده ام. بنابر این آبکی بودن و غیره به این ژورنال نمی چسبد … از نظر اعتبار نیز در لیست برترین ژورنال های گوگل اسکولار رتبه 29امین ژورنال برتر سال 2021 را به خود اختصاص داده و در SJR همواره Q1 بوده و ایمپکت 5 نیز نشان از کیفیت ژورنال دارد.